Ellicom Webshop

Tjänster

Ellicom erbjuder förutom försäljning av abonnemang och hårdvara en del tjänster som presenteras lite närmre här nedan.

 

Återtag av gammal utrustning

Mobiltelefoner är produkter som vanligtvis har en livslängd på 1-2 år, ibland 3, sen byter man upp sig. Livslängden beror inte alltid på att någonting har gått sönder utan snarare att företag vill ha de bästa redskapen för att utföra sitt jobb.

Vi tycker att det är viktigt att ta ansvar för hela kedjan och därför har vi inlett ett samarbete med en ISO certifierad partner och utformat en tjänst som innebär att vi kan återta och därmed återanvända gammal/omodern utrustning. Det kan vara allt från datorer och skärmar till mobiltelefoner och surfplattor. Tillsammans med våra partners så ser vi till att all eventuell information raderas från produkten på ett säkert sätt, av programvaror som är certifierade i både USA och Europa, och uppfyller marknadens krav för raderingsstandard.

 

När ni låter oss köpa upp er IT-utrustning och göra den redo för återanvändning så får ni också en sammanställning på vilken miljöbesparing er organisation har bidragit med. Denna miljöredovisning kan sedan användas i er miljö- och hållbarhetsrapportering.

 

 

 

 

För att förstå nyttan i vad detta innebär för miljön så har vi omvandlat koldioxidåtervinningen som du sparar när du återvinner t.ex. 1 smartphone.

 

Vad motsvarar koldioxidåtervinningen av 1 smartphone i värde?

13 500 timmars användning av en dator
114 407 mobiluppladdningar
16 mils bilresa
180 mils tågresa

 

 

 

 

 

Funktionshyra


Funktionshyra används oftast för produkter med kort teknisk livslängd (12-36 månader) och passar de kunder som vill betala en månadsavgift för en tjänst. Fler och fler hyr numera sin utrustning då många ser nyttan i att inte köpa allt på en gång utan sprida ut kostnaden över året. Hur gör ni?

Framtida restvärdet i produkten tas bort från kalkylen. Resultatet blir en mycket låg månadshyra

För de som önskar hyra sin utrustning och sedan lämnar tillbaka den för återvinning så kan vi genom detta värde samt ett beräknat restvärde på hyrda produkter erbjuda en unik månadshyra som hamnar under marknadspriset totalt sett.

Vad finns det för fördelar med att hyra sin utrustning?

  • Hela hyresavgiften är avdragsgill mot företagets resultat
  • Ökar likviditeten
  • Förenklar kundens budgetarbete
  • Skuldsätter inte företaget
  • Bibehållet utrymme hos banken
  • Kunden kan hålla sig till den senaste teknologin – utan att påverka likviditeten negativt

 

Låter detta intressant? Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Abonnemangshantering


Visste du att Ellicom kan hjälpa till att hantera era abonnemang?

Vi har nära kontakt med operatörerna och hjälper er att med hjälp av våra verktyg registrera, ändra och skapa nya abonnemang. Vårt fokus är att leverera snabb hjälp till hög servicegrad.
Kanske går ni i tankarna på att skaffa er en mobil växel?
Kanske vill ni jämföra befintlig operatör med en ny, för att se vad ett byte skulle kunna innebära i pris- samt tjänsteskillnad?

Fråga oss så hjälper vi er att gå igenom detta!

 

Förkonfigurering


Ellicom kan förkonfigurera era nya mobila enheter så att ni kan minimera den tid det tar för användarna att komma igång med sina produkter. Det som till en början kan anses vara en extra kostnad kan snabbt visa sig vara en investering.
Vi kan även montera de tillbehör som ni önskar ska följa med varje enhet. Kanske ett förmonterat skärmskydd för att slippa repiga displayer, eller ett skal för att göra telefonen extra tålig.
Kanske vill ni helt enkelt ha med en enkel manual som beskriver användarens väg till att få igång telefonen enligt er företagspolicy.

Vi är flexibla och lyhörda inför just era önskemål!

Ellicom info@ellicom.se Norsbacken 3 181 30 Lidingö tel. 010-516 47 00